Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk No:6/1 Çankaya/Ankara
+90 312 219 54 77
info@drkenansener.com

Ozon Terapi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp


Paslanmayı Durdurun: Ozon Tedavisi

Akupunktur

Ozon (O3)

Ozon üç oksijen molekülünün oluşturduğu kararsız bir formdur. Kimyasal ve endüstriyel kullanım için üretilen güçlü bir oksitleyecidir. Ozonun 2 ppm’den az konsantrasyonlarda karakteristik bir kokusu vardır. Hava ve su için dezenfektan olarak, mumun, tekstilin ve yağların beyazlatılmasında, ansatüre yağlı asitlerin pelarjonik ve diğer asitlere ozonolizisinde, mürekkebin yapımında, katalist olarak, suyun tat ve koku düzeltilmesinde, soğuk depolarında küf ve bakteri önleyici olarak ve beyazlatıcı ajan olarak kullanılmıştır.

Ozon Jeneratörleri ile Ozon Üretimi

Atmosferik havadaki oksijen konsantrasyonu değişken olduğu için medikal ozon saf medikal oksijenden üretilir. Atmosferik hava %71 nitrojen, %28 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşur. Ozon gazı da bu %1`lik kısımda yer alır ve konsantrasyonu irtifa, sıcaklık ve hava kirliliği gibi etkenler ile değişiklik gösterir. Ozon gazı üretimi için üç sistem mevcuttur.

 • Ultraviyole Sistem: Düşük konsantrasyonlarda ozon üretir. Estetistik, sauna ve hava temizlenmesinde kullanılır.
 • Corona Salınım Sistemi: Yüksek konsantrasyonda ozon üretir. En sık medikal ve dental alanlarda kullanılır. Kontrolü kolaydır ve ozon üretim oranı kontrol edilebilir.
 • Soğuk Plazma Sistemi: Hava ve su temizlemesinde kullanılır.

Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi veya major ozonlu otohemoterapi (O3-AHT), yaklaşık 40 yıldır kullanılmaktadır. Alman kimyager Christian Friedrich Schönbein ozon terapisinin babası olarak kabul edilmektedir (1840). Elektrik akımını sudan geçirdiğinde değişik bir koku ortaya çıkmıştır ve eski Greek kelimesi ozein (odor)’den esinlenerek ozon adını vermiştir. Edward Fisch, 1950 yılında ozonu kullanan ilk diş hekimidir. Daha sonra ozonun sağlık alanında kullanımı için araştırmalar yoğunlaşmıştır. Ozona dirençli materyellerin 1950`de bulunmasıyla araştırmalar hız kazanmıştır. Joachim Hansler isimli Alman fizikçi ve bir Alman hekim olan Hans Wolff birlikte ilk ozon jenaratörünü geliştirmiştir. Onların dizaynı modern cihazlara temel olmaya devam etmektedir. 1974’te ilk ozon tedavisi Wolff tarafından yayımlanmıştır. Ozon tedavisi tüm dünyada tedavi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de 2014 yılında yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığının sertifika verdiği hekimler ozon tedavisi uygulama yetkisine sahiptir.

Ozon Tedavisi Nasıl ve Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılır?

Ozon gazı tedavi edici miktarlarda tedavi maksadına göre ya doğrudan ya da kan, serum fizyolojik, su veya bazı sıvı yağlarla karıştırılarak intavenöz, intramüsküler, oral, rektal veya transdermal yoldan vücuda verilir. Genel olarak tedavide kullanım alanları şunlardır:

 • Kan dolaşım problemleri
 • Bağışıklık sistemini desteklemek için
  • kanser hastalarında ek tedavi
  • viral kaynaklı hastalıklar 
 • İnflamatuvar durumlar
 • Romatizmal hastalıklar
 • Yara iyileşmesi ve cilt problemleri
 • Diş hekimliği
 • Obezite
 • Cilt güzelliği (estetik)

Uygulamanın Sakıncalı Olduğu Durumlar

 • Hamilelik
 • Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği (favism)
 • Hipertriodizm
 • Ağır anemi
 • Ağır miyasteni
 • Akut alkol intoksikasyonu
 • Yakın miyokord iskemisi
 • Herhangi bir organda hemoraji
 • Ozon allerjisi

Doktorunuza Ücretsiz Danışın!

  İçeriği Paylaş